Özel Meyve Bahçesi Anaokulu
MEB Özel Meyve Bahçesi Anaokulu
Geleceğimizin Temellerini Atıyoruz
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ

Eğitim anne dizinde başlar.Her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Ailenin önemli işlevlerinden biride çocuğu eğitme işlevidir. Bu aynı zamanda herkes için toplumsal bir görevdir. Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı ailede atılır. Aile çocuğunu ilk eğitiminin verildiği yerdir. Her şeyden önce aile bir okul öncesi bir eğitim kurumu olarak kabul edilir. Çocuk okula başladıktan sonra ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir. Ancak aile hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış sayılamaz. Sağlıklı toplumların oluşması açısından çocuğun eğitimiyle ilgili olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir. Her aile bir okuldur. Anne- Babalar ise o okulun hem öğrencisi hem öğretmenidir. Ailenin çocuk eğitimine ilişkin anlayışı, içerisinde yaşadığı toplumun kültürüne ve normlarına göre değişmektedir. Çocuğun ailede öğrendikleriyle okulda öğrendikleri birbirini destekleyici durumda olmalıdır. Aksi durumda öğrenilenler körelebilir.

 

 Anne- Babalar çocuklarının okul hayatını yaşamlarının bir parçası olarak hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler. Çalışma ortamı sağlanan, düşüncelerine saygı gösterilerek fikirlerini açıkça söylemeye ve böylece yaratılıcılığa teşvik edilen çocuğun öğrenmeyi gerçekleştirmesi daha kolay olacaktır. Böyle bir ortam, çocuğun kişilik gelişiminde önemli rol oynayacak, toplum içinde de rahat bir yer edinmesini sağlayacaktır. Anne-Baba çocuğun en uzun süre ve en yakın etkileşimde bulunduğu kişilerdir. Özellikle anneler çocuğun eğitiminde son derece etkilidir.

HER ÇOCUĞUN AİLESİNDEN ALACAĞI TEMEL BİLGİLER ONUN GELECEKTEKİ BAŞARISINI BELİRLER.