Özel Meyve Bahçesi Anaokulu
MEB Özel Meyve Bahçesi Anaokulu
Geleceğimizin Temellerini Atıyoruz
ZEKA VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Atölyemizde uygulanacak akıl oyunları ile çocuklarımızın zihinsel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.

                 Öğrenciler farklı becerilere hitap eden akıl oyunlarını öğrenip uygulamaya geçecekler. Süreç başlangıcında öğrenciler oyunların gerektirdiği şekilde bireysel ya da grup olarak ayrılırlar, oyunlar tanıtılır, öğrenciler oyuna dahil edilir. Bu süreç içerisinde beklenen, öğrencilerin başlangıçta eğlence olarak görüp başladığı oyunların stratejilerini içselleştirmeleridir. Bu atölye çalışması şu şekildedir: 

  • Öğrencilerimizin hafızasında yeni imgeler oluşturma, bu imgeler arasındaki ilişkiler üzerine kurulu fikirler düşünüp bulma veya sonuçlar çıkarmayı geliştirir.
  • Öğrenciler bilgiyi neden aldıklarının, onu neden öğrendiklerinin Bilgiyi seçme ve kullanma davranışları bakımından eleştirel düşünme becerilerini kazanmış bireyler yetiştirmek.
  •  Bir konuyu temel parçalarına ayırmak ve daha sonra bu parçalar arasında bağlantısal düşünme kurarak sonuca ulaşmak.
  • Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir” Çağımız sıra dışı düşünen ve farklılıkları ortaya koyabilen bireylere ihtiyaç çağıdır.    

ATÖLYE ÇALIŞMASINDA KULLANILACAK BAŞLICA OYUNLAR 

KAPLA

           KAPLA pedagojik bir araç olarak eğitim sisteminde kullanılmaktadır. Sabitlenmeyen birbirinin tıpkısı parçaların kullanımı el becerilerini keşfetmelerini ve keskinleştirmelerini sağlar. Çocuk kendi başına olduğu gibi arkadaşlarıyla da oynayabilir. Sadece kendi hayal gücümüzle sınırlı olduğumuzu hissettiren bir oyundur. KAPLA, ustalık becerilerini ve üretkenliği harmanlayarak çocukların odaklanma kapasitelerini artırır. Kapla çocukların üretkenliğini ortaya koyabilmeleri için mükemmel bir araçtır. İnşa etmekle kişi kendi karakterini de inşa eder.”

    Geliştirdiği alan: ustalık becerilerini ve üretken düşünmeyi bir arada kullanarak kendi hayal dünyalarında var olan figürlerin inşasında etkin rol oynar. Odaklanma becerilerini artırarak uyum problemlerini aşmalarına yardımcı olur.

    Amaç: ’’hareketlerinin efendisi olan kendisinin de efendisi olur. Dengeli ve uyumlu bir akıl içim zeka ile beraber koordinasyon becerilerinin de geliştirilmesi önemlidir.

 YUP 

           Başta Avrupa olmak üzere 50 ülkede 19 ayrı dilde çocuklara hem oyun keyfini hem de öğrenme başarısını bir arada yaşatıyor. Bu materyal Almanya’nın eğitim müfredatında doğrudan kullanılan bir settir. 2 yaşından 12 yaşına kadar olan araya yöneliktir. Bu set öğrenciye doğrudan bilgi vermeyi amaç edinmez. Genel kazanımları vardır. Sadece 2 setinde bu kazanımları matematik üzerinden vermeyi amaçlar. Genel kazanımların başında öğrencinin dikkat, algılama, kavrama, akıl yürütme, geri bildirimde bulunma becerilerini –zihinsel faaliyetlerini- geliştirmek vardır. Ayrıca bu sette öğrenci birkaç çalışmadan sonra etkinliklerin yönergelerini kendisi anlar, süreci kendisi yönetir, kendisi tamamlar, kendisi değerlendirir ve varsa hatasını kendisi tespit edip kendisi düzeltir bu da öğrencinin öz güven duygusunu ve motivasyonunu destekler.